Skin, Hair, Nail, STD & Cosmetology Clinic


  Contact : +91 89394 33355 | +91 96985 33355

acne care

Acne Care – How to Wash Acne Prone Skin

Acne Care – Prevent Pimples Today!

How to Wash Acne-prone Skin

Dermatologists recommend the following for their patients who have acne or acne-prone skin:

Limit washing to twice a day – and after perspiring
Once in the morning and once at night as well as after perspiring heavily should be the limit. Perspiration, especially when wearing a hat or helmet, can make acne worse, so the skin should be gently cleansed as quickly as possible after perspiring.

Use a gentle, non-abrasive cleanser
Wash the face and other acne-prone areas with a gentle, non-abrasive cleanser that does not contain alcohol.

Use your fingertips
Apply the cleanser and wash with your fingertips. This reduces skin irritation. Using a washcloth, mesh sponge, or anything else can irritate the skin and lead to breakouts.

Never scrub your skin
Scrubbing the skin does not clear acne. In fact, scrubbing irritates the skin and can make acne worse.

Rinse with lukewarm water
Be sure to thoroughly rinse away the cleanser with lukewarm, not hot, water.

Shampoo regularly
If you have oily hair, shampoo daily

Acne care

 

Useful External Links on Acne Care

Acne Care 1

Acne Care 2

Acne Care 3

Acne Care 4

 

Are you looking for Professional Acne Care Treatment?

Visit Ram Skin Clinic or Click here to Fix Online Appointment

 

 

 

Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, sekiz kapıdan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.