Skin, Hair, Nail, STD & Cosmetology Clinic


  Contact : +91 89394 33355 | +91 96985 33355

Hyperhidrosis Treatment

Sweaty Palm (Hyperhidrosis) Treatment

Professional & Affordable Sweaty Palm ( Hyperhidrosis) Treatment in Chennai

hyperhidrosis treatment

Hyperhidrosis or  Sweaty Palm is the excessive production of sweat. The phenomenon is mostly unpredictable and a cause of major inconvenience to the patient or sufferer.
Sweating is a very important function of the skin which helps in rregulating the body temperature. Sweating is very essential for the proper functioning  of the human body.

Types of Hyperhidrosis:
1) Generalized hyperhidrosis
2) Local – Plamoplanter ( Sweaty palm & soles ), only in face, or only in  axilla

General causes of Hyperhidrosis:

  •     Infections
  •     Metabolic diseases
  •     Hyperthyroidism
  •     Some drugs

People who have Hyperhidrosis come across the following issues:

  • Bad body odor
  • Infections – Excessive sweating leading to secondary bacterial or fungal infections
  • Excessive sweating  can turn out to be a major embarrassment in public
  • Students who are writing exams can wet the answer paper and also find it difficult to hold the pen.
  • Professionals can’t sit in the office for a long time since they will wet their tables, keyboards, mouse etc

Treatment for Hyperhidrosis:
Hyperhidorsis can be treated by a trained dermatologist using various methods. Hyperhidorsis is curable in most cases.
1)Creams:  Application of topical creams which contains 10- 20 % aluminium chloride.
2) Iontophoresis : Iontophoresis is the most cost effective &  successful treatment for Hyperhidrosis. It can be easily performed by a trained dermatologist as an office procedure.
3)Botox: Botox treatment for Hyperhidrosis is quick but an expensive treatment.

Are you looking Treatment for Sweaty Palm (Hyperhidrosis) Treatment in Chennai ?

Visit Ram Skin Clinic or Click here to Fix Online Appointment

Ram Skin Clinic offers Affordable Hyperhidrosis Treatment and solutions for types of skin disorders.

Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, sekiz kapıdan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.